Założenia projektu

Tytuł zadania: „Dyska Parafiada – Dni Sportu i Rekreacji w Dolinie Ciemięgi”

Cele projektu:

 • aktywizacja społeczna mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży przez atrakcyjną i aktywną formę spędzenia wolnego czasu
 • promocja walorów turystycznych, krajoznawczych i dziedzictwa przyrodniczo-historycznego Dysa, jednej z najstarszych parafii w obszarze funkcjonowania LGD. Podniesienie świadomości w tym zakresie wydaje się być istotne z uwagi na potencjał środowiskowy obszaru Doliny Ciemięgi na odcinku Dysa
 • zaangażowanie społeczności lokalnej w działania przedsiębiorcze i aktywizujące
 • utrwalanie tradycyjnych wartości, opartych o dziedzictwo chrześcijańskie
 • kształtowanie postaw wychowawczych, patriotycznych
 • utrwalanie wspólnoty
 • promowanie postaw prorodzinnych.

Spodziewane efekty:

 1. Impreza w pełni wpisuje się w cel związany z popularyzacją walorów Doliny Ciemięgi, obszaru niezwykle cennego krajobrazowo, będącego istotnym elementem działania LGD. Dys i tereny przyległe, ze względu na swoje walory przestrzenne (zróżnicowane ukształtowanie terenu, zabytki, pomniki przyrody), stanowią niezwykle atrakcyjne miejsce aktywnego wypoczynku dla wymagających turystów. Dla dużej części osób jest to także nowe miejsce osiedlenia i życia.
 2. Organizacja imprezy przyczyni się do zaangażowania społeczności lokalnej w działania aktywizujące.
 3. Impreza sportowo-rekreacyjna pozwoli na odkrycie nowych przestrzeni dla uczestników, utrwali wiedzę i będzie promocją cennego obszaru turystycznego wokół Lublina.
 4. Rywalizacja sportowa, zawody w różnych dyscyplinach, gry terenowe, tory przeszkód i wyścigi rowerowe będą atrakcyjną formą promocji terenu.